Friday, July 9, 2010

สอนซิลสกรีน0632637204-

พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคพิเศษ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ลงทุนไม่เกิน 7000 บาท ก็สามารถเปิดร้านสกรีนได้

ชุดเริ่มต้นงานสกรีนเสื้อ ป่อง 0632637204 ( เหมาะสำหรับผู้คิดเริ่มต้นอาชีพสกรีนเสื้อ )
1 ตู้ไฟบล็อคสกรีน                                                                           2500  บาท
2 สีจมสกรีนเสื้อ แม่สี ดำ ขาว เหลือง น้ำเงิน แดง 5กระป๋องๆ ละ250x5 เท่ากับ  1250  บาท

3.แม็กยิงผ้าขึงบล็คสกรีน                                                                  1000 บาท

4.ผ้าขึงบล็อค 2 เมตร /เมตรละ200                                                        500  บาท

5.ยางปาดสี                                                                                      200  บาท

6กระบอกฉีดบล็อก                                                                              150  บาท
7.บล็อคเปล่า.   อันละ                                                                           200  บาท
8.กาวอัดบล็อค                                                                                        200 บาท
9.น้ำยาเคลือบบล็อค                                                                                 150 บาท          
พร้อมสอนการทำบล็อคสกรีน                                                                  1500บาท                      

                                                                  รวมราคา7000 บาท
สั้งชุดเริ่มต้น ไม่รวมค่าจัดส่ง....
หลักสูตรเร่งรัด ผู้รับการฝึกอบรมสามารถเลือกวันและเวลา ว่างวันไหน สะดวกเวลาไหน ท่านสามารถจัดได้เองทุกวัน

 เปิดอบรมสอนออนไล์ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์

(หลักสูตร 1 วัน สอนตั้งแต่ไม่เป็น จนสามารถประกอบอาชีพได้

       สอบถามได้ที่เบอร์0632637204 

email papong9@hotmail.comร้านโอมสกรีน  รับสกรีนเสื้อ หลาก

No comments:

Post a Comment