Tuesday, September 1, 2015

cute เด็กที่ร้องไห้ทุกครั้ง ที่เล่านิทานจบ

เรื่องราวหน้ารักขังองเด็กคนหนึ่งที่ไม่ชอบให้นิทานที่คนเ่าให้ฟังจบง

เป้นคิที่น่ารักมาก

การอ่านหนังสือให้เด็กฟังเปป็นสิ่งที่ดี เพราะเด็กกจะไ้ด้จดจำคำพูด

เเละอารมณ์ที่คคนเล่าส่ือให้ฟัง

แต่เด็กน้อยคนนี้ต่างออกไป เมื่อนิทานที่เเม่เล่าให้ฟังมาถึงหน้าสุดท้าย

เเละการเล่านิทานจบลงไป  เด็กคนนี้จะร้องไห้ทันที แต่เม่อเล่าต่อเด็กคนนี้ก็จะหยุดร้องด้วยเช่นกัน

มันเป้นการกระทำที่น่ารัปนตลกที่เด็กทำอย่างนั้น

หายคนเห็นก็อดที่จะขำไม่ได้