Tuesday, December 1, 2015

แบงค์ปลอม ตัวใหม่ ระบาดหนัก เหมือนมาก เเต่ดูง่ายคือ ดูตรงนี้.....

แบงค์ปลอม ตัวใหม่
เตือนภัยตอนนี้แบ๊งค์ปลอมใหม่ระบาด เหมือนมาก
 ต่างแต่มีครุฑ ครึ่งเดียว

 1)กระดาษจริง
2)นับเครื่อง ผ่าน
3)ตรวจปากกาผ่าน
4)ตรวจไฟผ่าน
5)นับเครื่องแบบหล่นไม่ผ่านแต่ถ้าแบบปั่นผ่าน

มีทั้ง 1000 และ 500 ดูกันให้ดีๆนะครับ
ครุฑมีครึ่งตัวค่ะแบงค์ปลอม ตัวใหม่ ครุฑมีครึ่งตัวค่ะ