Tuesday, December 1, 2015

แบงค์ปลอม ตัวใหม่ ระบาดหนัก เหมือนมาก เเต่ดูง่ายคือ ดูตรงนี้.....

แบงค์ปลอม ตัวใหม่
เตือนภัยตอนนี้แบ๊งค์ปลอมใหม่ระบาด เหมือนมาก
 ต่างแต่มีครุฑ ครึ่งเดียว

 1)กระดาษจริง
2)นับเครื่อง ผ่าน
3)ตรวจปากกาผ่าน
4)ตรวจไฟผ่าน
5)นับเครื่องแบบหล่นไม่ผ่านแต่ถ้าแบบปั่นผ่าน

มีทั้ง 1000 และ 500 ดูกันให้ดีๆนะครับ
ครุฑมีครึ่งตัวค่ะแบงค์ปลอม ตัวใหม่ ครุฑมีครึ่งตัวค่ะ


No comments:

Post a Comment