Friday, August 12, 2011

oom test html
:: แจกฟรี Javascript จาก CodeTukYang.Com ::

หมวดหมู่

จำนวน

คำอธิบายเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ ALERT
12
 เป็น Code ประเภทคำเตือนต่างๆ

เกี่ยวกับปฏิทิน
7
 เป็น Code ประเภทปฏิทินไว้ดูแสดงวันที่

เกี่ยวกับพื้นหลัง
60
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับลูกเล่นพื้นหลังหน้าเว็บเพจ

เกี่ยวกับรูปภาพ
52
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับลูกเล่นของรูปภาพต่างๆ

เกี่ยวกับเสียงดนตรี
14
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับเสียงดนตรี

เกี่ยวกับ COOKIES
10
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับการใช้ Cookies

เกี่ยวกับปุ่ม Button
34
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับลูกเล่นของปุ่ม Button

เกี่ยวกับตัวอักษร
99
 เป็น Code ที่ทำให้ข้อความมีลูกเล่นเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับลูกเล่นบน Mouse
83
 เป็น Code ที่ทำให้ Mouse มีลูกเล่นเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Form
55
 เป็น Code ที่ทำให้ Form ของคุณทำงานได้เต็มที่

เกี่ยวกับหน้าต่าง
46
 เป็น Code ที่ทำให้หน้าต่าง Browser มีลูกเล่น

เกี่ยวกับ Link 
70
 เป็น Code ที่ทำให้ Link ธรรมดามีลูกเล่น

เกี่ยวกับ Password
7
 เป็น Code ที่ทำให้ต้องใส่ Password ก่อนเข้าชม

เกี่ยวกับ Scroll Bar
19
 เป็น Code ที่ทำให้ Scroll Bar มีลูกเล่น

เกี่ยวกับ Status Bar
21
 เป็น Code ที่ทำให้ Status Bar มีลูกเล่น

เกี่ยวกับ Title Bar
11
 เป็น Code ที่ทำให้ Title Bar มีลูกเล่น

เกี่ยวกับเวลา
32
 เป็น Code ที่ทำให้มีเวลาเป็นลูกเล่นเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเครื่องคิดเลข
7
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับเครื่องคิดเลขหลายแบบ

เกี่ยวกับ Menu
44
 เป็น Code ที่เกี่ยวกับ Menu ในหน้าเว็บเพจ

เกี่ยวกับอื่นๆ
37
 เป็น Code ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ข้างบน

===> ขณะนี้มี Code Javascript อยู่ทั้งหมด 720 CODE <===

555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
==< CodeTukYang.Com >==

No comments:

Post a Comment