Tuesday, March 6, 2012
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้นกรุงเทพมหานคร
1. มุ่งไปทางทิศ ตะวันตก ไปตาม เส้นทาง 350
30 ม.
2. กลับรถ
600 ม.
3. ชิดขวาตรงทางแยก
700 ม.
4. เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย เพื่อวิ่งบน เส้นทาง 350
550 ม.
5. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ถนนรามอินทรา/เส้นทาง 304
500 ม.
6. ใช้ทางลาด 9 ไปยัง บางนา/Bang Na/บางปะอิน/Bang Pa-In
25 ม.
7. ชิดขวาตรงทางแยก เพื่อวิ่งต่อไปยัง เส้นทาง 9/AH2
400 ม.
8. ชิดขวาตรงทางแยก ขับตามป้ายบอกทางบางนา/Bang Na แล้วตัดเข้าสู่ เส้นทาง 9/AH2
ถนนที่เก็บค่าผ่านทางบางช่วง
30.1 กม.
9. ใช้ทางออก 11 เข้าสู่ 9
750 ม.
10. ตัดเข้าไปยัง ถนนศรีนครินทร์/เส้นทาง 3344
วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 3344
2.4 กม.
11. เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ สุขุมวิท/เส้นทาง 3
วิ่งต่อไปตามเส้นทาง เส้นทาง 3
2.9 กม.
12. เลี้ยวขวา
600 ม.
13. เลี้ยวขวา
700 ม.
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ

No comments:

Post a Comment