Friday, March 2, 2012

ไป โบ๊เบ๊


 สมุทรปราการ ไป ตลาดโบ๊เบ๊

โบ๊เบ๊ เป็นตลาดค้าเสื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเสื้อผ้ของใช้ของแต่งตัว  มากมาย หลายชนิดหลาย รูปแบบ ใหเลือกซื้อ  สำหรับ คนสกรีนเสื้อ ถ้าต้องการสรีนเสื้อ บาางทีผมก็ไปซื้อเสื้อที่ตลาด โบํเบ๊มาสกรีนให้ลูกค้า   เพราะมันง่ายสดวก  แต่ ราคามันจะแพงกว่า เราตัดเยํบเอง   แต่ถ้าเป็นงานด่วน ผมว่าเหมาะเลยทีเดียว

ถ้าจะไปทางรถเมล์ ก็มีหลายสายให้เราเลือกเดินทางไปนะครับ  เลือกเดินทางกันตามสดวก เลยพี่น้อง
เริ่มีที่ ปากน้ำ 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
รถเมล์สายต่างๆมีดังนี้

เส้นทางที่แนะนำ

  1. 1 ชั่วโมง 7 นาที

  2. ถ้าไปเส้นสำโรง ก็นั่ง 536 ไป ต่อ 174  แล้วนั้งมอร์ไซด์ เข้าไปอีกหน่อยถึง
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

อันขับรถไปเอง หรือแท็กซี่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

No comments:

Post a Comment