Friday, July 20, 2012

ขาย ของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด

    
 • รถเข็น Coolkid Stroller Scope


สนใจติดต่อ ป่อง 0802591675
email papong9@hotmail.com

ราคา  6950 บาท

                                                                            
ตารางแสดงพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน
พัฒนาการในช่วงพัฒนาการทางร่างกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์พัฒนาการด้านสังคม
ความต้องการของเด็กวัยแรกเกิด

 • น้ำหนัก 3-3.5 ก.ก.
 • ส่วนสูงประมาณ 50 ซ.ม.
 • สามารถเอียงศีรษะไปด้าน
  ข้างได้ เมื่อนอนหงายหรือ
  นอนคว่ำในท่าที่จับวางไว้
 • สามารถเคลื่อนไหวท่อนแขน
  ได้แบมือกำมือได้
 • เคลื่อนไหวท่อนแขนมากกว่า
  ท่อนขา
 • อาจมีอาการตกใจง่ายโดยแสดง
  อาการเกร็งหรือผวา
 • ไม่ชอบการเคลื่อนไหวมากเกินไป
 • ไม่ชอบอุ้มนานๆ
 • แสดงอาการพอใจได้บ้างโดยทำ
  เสียงในคอเบาๆ
 • ชอบนอนโดยไม่มีการรบกวน
 • เมื่อร้องไห้จะหยุดได้ถ้ารู้สึกถึง
  สัมผัสที่นุ่มนวล
 • เมื่อเริ่มให้ดูดนมครั้งแรกอาจ
  ไม่ยอมดูด แต่จะดูดได้ดีขึ้นในวันที่
  2-3
 • ต้องการความอบอุ่นทางร่างกาย
  โดยการพันผ้ารอบตัวของเด็ก
  (ไม่แน่นเกินไป)
 • ต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ
  จากสัมผัสอันอบอุ่นของแม่
 • ต้องการดูดนม
 • ต้องการความเงียบเพื่อนอนนานๆ
  และแสงที่ไม่จ้าเกินไป
 • ต้องการความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า
 • ต้องการการพูดคุยด้วยในยามตื่นนอนอายุ 1 เดือน
 • น้ำหนัก 4-4.5 ก.ก.
 • ส่วนสูงประมาณ 55 ซ.ม.
 • เมื่ออุ้มพาดบ่าจะผงกศีรษะ
  ขึ้นได้บ้าง
 • สามารถมองตามสิ่งที่เคลื่อนไหว
  อยู่ข้างหน้าได้ในระยะใกล้ๆ
 • เมื่อตื่นนอนจะมองไปรอบๆตัว
 • แขนขายังเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กัน
 • ต้องการนอนนานๆเกือบเท่าระยะ
  แรกเกิด
 • อารมณ์โดยทั่วไปไม่แตกต่างกับ
  ระยะแรกเกิดมากนัก
 • เริ่มยิ้มได้
 • เมื่อมีคนเข้ามาใกล้จะเริ่มมอง
  และเมื่อมีคนอุ้มจะมีอาการเกร็ง
  ตัวเล็กน้อย
 • สามารถแสดงอาการสะท้อนความรู้สึก
  ได้บ้าง เช่น ร้องเมื่อกลัวกับร้องเมื่อไม่
  สบายตัวจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
 • ต้องการเช่นเดียวกับระยะแรกเกิดทุกอย่าง
 • ต้องการให้มีคนเอาใจใสพูดคุยด้วยมากขึ้น
 • ต้องการดูของเล่นที่เคลื่อนไหวได้อายุ 3 เดือน
 • น้ำหนัก 5-6.2 ก.ก.
 • ส่วนสูงประมาณ 60 ซ.ม.
 • ชันคอได้บ้างสามารถพลิกตัว ผงก
  ศีรษะและหันไปมาได้
 • บังคับกล้ามเนื้อได้บ้าง ถีบเท้าได้
 • มองดูและเล่นนิ้วตัวเองได้
 • ต้องการนอนหลับลดลงกว่าเดิม
 • แสดงความรู้สึกพอใจด้วยการเปล่ง
  เสียงอ้อแอ้
 • ยิ้มได้บ่อยครั้งมากขึ้น
 • แสดงความรู้สึกทางสีหน้าได้
 • สนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • มองหน้าแม่ขณะดูดนม มองคนที่อยู่
  ใกล้ๆได้
 • รู้จักหยุดฟังเสียง เริ่มจำเสียงแม่ได้
 • ความต้องการพื้นฐานเช่นเดียวกับเด็กอ่อน
 • ต้องการของเล่นที่เหมาะสมกับการพัฒนา
  ของร่างกายเด็กวัยนี้
 • ต้องการคนโอบกอดและพูดคุย
 • ต้องการอาหารเสริมอายุ 6 เดือน
 • น้ำหนัก 7-7.5 ก.ก.
 • ส่วนสูงประมาณ 65 ซ.ม.
 • คว่ำและหงายได้คล่อง ถ้าช่วยพยุง
  เด็กจะนั่งได้
 • จับของเล่นได้โดยใช้สองมือช่วยและ
  เอาของเข้าปาก
 • เคลื่อนไหวได้ตามความต้องการ
 • ชอบถีบเท้าและขย่มตัว
 • กล้ามเนื้อมือและตาเริ่มประสานกันได้ดี
  ตาจ้องที่ของในมือหรือของอื่นๆที่ห่างออกไป
  และพยายามจะคว้า
 • แสดงอารมณ์ของตนได้ชัดขึ้นโดยใช้อวัยวะ
  และท่าทาง เช่น โกรธก็จะถีบเท้า
 • กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็น
 • มีความเข้าใจเล็กๆน้อยๆต่อการแสดงออกของผู้ใหญ
 • แยกแยะได้ระหว่างคนแปลกหน้ากับคนคุ้นหน้า
 • สนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้น
 • จำเสียงแม่ได้และหันไปถูกทิศที่แม่ยืมอยู่
 • ต้องการความอบอุ่น ความสะอาด ความเอา
  ใจใส่จากพ่อแม่
 • ต้องการของเล่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาในวัยนี้

ขอบคุณภาพจากhttp://www.didinishop.com

No comments:

Post a Comment