Friday, September 7, 2012

ขายไม้พาเลท( ตั้งแต่เริ่มต้น จนเป็นอาชีพ )

ไม้พาเลท มันใช้ลอง ของหนัก ได้เป็นตัน รูปร่างหน้าตามันเป็นเช่นนี้


  ประใยชน์ของมัน  มีหลายอย่าง
1เอาไว้รับน้ำหนักของที่มีน้ำหนักมากๆ
2สามารถแยกชิ้นส่วนมันออกแล้ว นำไปตกแต่ง ห้องหรือ เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้
   ด้วยความที่ีมันมากประโยชน์อย่างนี้  มันจึงมีราคาในท้องตลาด และมีการค้าขายกันมาก มีการซื้อขายกันมากมายต่อวัน  ไม้พาเลทมันจึงมีค่าในตลาด
เมื่อมันมีค่า การค้าขายจึงเกิด
          ราคาขายไม้พาเลทในท้องตลาด มือสอง แล้วแต่สภาพและปริมาณ ที่สั่งซื้อ เริ่มตั่งแต่ 120 150
170 180 200
ขนาดของไม้พาเลทในท้องตลาดที่นิยม ซื้อขายกันในท้องตลาด คลิก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

  

No comments:

Post a Comment