Saturday, January 26, 2013

เริ่มต้น เขียนการ์ตูน

ชุดเริ่มต้น การเขียนการ์ตูน
ผมมีอาชีพ ที่หลายคนไฝ่ฝันอยากเป็น นั้นคืออาชีพ นักวาดการ์ตูน
บางคน วาดไม่เป็นวาดไม่สวย อันนี้ไม่สำคัญเท่าเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องดี การ์ตูนก็จะน่าอ่าน
การเริ่มต้นวาดการ์ตูนก็ไมยาก  มีอุปกรณ์ไม่กี่อย่าง
1.ดินสอ
2.ยางลบ
3.กระดาษ
4.ปากกาหมึกซึม
5.ไม้บรรทัด
เนี้ยครับมีแค่นี้เองคครับ ก็สามารถ วาดรูปเล่าเรื่องได้แล้วครับ
การวาดรูปลายเส้นก็แล้วแต่ถนัดของแต่ละคน

No comments:

Post a Comment