Saturday, January 31, 2015

Tony Jaa | Fast & Furious 7/จาพนม ฉากไล่ล่าและรถของเขาในเดอะฟาส์ท 7

หลายคนต่างเฝ้ารอ ที่จะดู จาพนมในเดอ  Fast & Furious 7

กับบทบาทของเขาในออลีวู๊ด

และนี่ืคือฉากของเขาในหนังเรื่องนี้

No comments:

Post a Comment