Monday, February 9, 2015

ไม่เคยเห็นต้องดู ลิฟท์คนพิการ อยู่ที่สถานีบางพลู โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯคนพิการ เป็นคนพิเศษที่ภาครัฐต้องคอยให้ความช่วยเหลือดูเเล

แตในความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น

คลิปนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะช่วยเหลือคนพิการ

ไม่เคยเห็นต้องดู ลิฟท์คนพิการ อยู่ที่สถานีบางพลู โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯNo comments:

Post a Comment