Friday, June 5, 2015

การปรับแต่งบล็อกเกอร์ ep2

เมื่อเรามีบล็อคเเล้ว สิ่งสำคัญขั้นต่อไป

คือ การเเต่งบล็อคให้ดูสวยงาม

การเเต่บล็อคให้ดูสวยงาม ก้อเป็นสิ่งจำเป็น

เพราะสามารถดึงดูดให้คนเข้ามาดู

การเข้ามาดู นันหมายถึงเงินที่เราจะได้ จากการคลิก

  คนเข้ามาเยอะยอดคลิกเยอะเงินก็จะเยอะด้วย

การทำก้อไม่อยาก ผมไปค้้นหา บทสอนที่เราสามารถทำตาได้ง่าย

เอามาให้ดูกัน

ไม่ยากครับลองทำดู

No comments:

Post a Comment