Thursday, November 26, 2015

ไม่เคยเห็นต้องดู ต้นแปะก๊วยอายุเก่าแก่ราว 1,400 ปี

นี่คือภาพของต้นแปะก๊วยอายุเก่าแก่รา 1,400 ปี 
จากประเทศจีน ที่ผลัดใบสีเหลืองทองลงสู่พื้น 
จนเปลี่ยนให้พื้นโดยรอยกลายเป็นสีนวลทองอร่ามทั่วพื้นของวัด
 Gu Guanyin บนภูเขา Zhongnan 
ต้นแปะก๊วยถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของต้นไม้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น
 “ฟอสซิลที่มีชีวิต” เพราะมันมีอายุยืนยาว
 ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
แม้กาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วกว่า 200 ล้านปี 

ขอบคุณภาพจาก http://piximus.net

No comments:

Post a Comment