Friday, November 6, 2015

ระวังภัยใกล้ตัวครับ ผู้หญิงอุ้มเด็กอยู่เเท้ มันยังทำอย่างนี้ได้ ....เลวมาก

เดี๋ยวนี้โจรมันชุมยิ่งกว่ายุง การลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นยังกับดอกเห็ด

เนื่องด้วยโจรมันไม่เกรงกลัวบทลงโทษทางกฎหมาย หรือไม่กลัวกฎหมาย

มันก่เหตุมากมายจนตำรวจตามจับกันไม่ใหวดลยทีเดีย

อย่างเหตุการนี้ ดูใวว้เป็นอุทาหร ให้ระวังภัยที่หมายต่อทรัพย์ของท่าน

โจรรายนี้ มันปล้น  หญิงที่อุ้มลูกอยู่ เด็กตัวเล็กๆ จนล้มลงกระเเทกพื้น

ด้วยการกระชากกระเป๋าหญิงที่อุม้ลูก เพื่อชิงทรัพย์ แต่โชคดีที่เด็กไม่เป็นอะไรมาก

ขนาดนี่อยู่ในยุค  ที่มีอำนาจเเบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะ  มันยยั้งไม่กลัวกันเลย
No comments:

Post a Comment