Saturday, November 14, 2015

เสกโลโซ ประกาศเอาจริง จะทำสิ่งนี้ขายทั่วประเทศ

เมือ่เสกโลโซ ประกาศเอาจริง จะผลิตเหล้าขาวขายทั่วประเทศ
โดยที่จะใช้ชื่อยี่ห้อว่า ลูกชาวนา
โดย เสก โลโซ ลงในเพจ  รูป โโลโก้รูป ซึ่งมีควาย กับ คำว่าลูกชาวนา
ซึ่งเสก บอกให้คนช่วยเลือกว่าจะใช้รูปใหนดีในการทำฉลาก
 ทั้งนี้  เสก โลโซ ได้รับฉายาว่า  เจ้าพ่อ  ร้อยโปรเจ็ก  เเละนี่ก็เป็น
โปรเจ็คล่าสุดที่เสก ได้ คิดออกมา

ขอบคุณ  ขอ้มูลจาก เพจ เสก โลโซ
https://www.facebook.com/sekloso.official/posts/1181115171900070

No comments:

Post a Comment