Thursday, February 9, 2012

ทรานฟอร์ม สกรีน แบบรีดร้อน สดวกเร็วแต่ ราคาแพง

ทรานฟอร์ม สกรีน แบบรีดร้อน สดวกเร็วแต่ ราคาแพงยังไม่ได้รับความนิยม  ลูกศิษย์ผมที่ ปราจีนบุรี ถามผมว่า สกรีนแบบรีดร้อน คืออะไร ผมเลยบอกไปว่า เป็นการสกรีนโดยใช้เครื่องสกรีน ด้วยความร้อน ต้องมีอุปกรณ์ หลายอย่างที่เราต้องใช้เงินซื้อ  ด้วยราคาแพง และยังไม่เป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไป  และค่าสกรีนเสื้อต่อตัว ราคายังแพงอยู่มาก สกรีนด้วยมือยังได้รับความนิยมสูงกว่า ราคาถูกกว่า  

No comments:

Post a Comment