Tuesday, March 20, 2012

บ้านหม้อพลาซ่าgo toสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ


go by bus no,508

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

go by bus no, 48
  
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
go by bus no, 47

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

go by bus no, 204

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

go by my car

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

บ้านหม้อ

 

ถนนบ้านหม้อสร้างในปี พ.ศ. 2406 ในช่วงปลายรัชกาลที่ 4 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของถนนตะนาว สร้างบนที่ดินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงโปรดฯ ให้พระราชทานให้กับชาวญวนที่อพยพหนีภัยสงครามตั้งแต่ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 มาตั้งเป็นชุมชน ในสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนในแถบนี้มีการสร้างอาชีพเฉพาะประจำชุมชน คือเป็นหมู่บ้านทำหม้อและอุปกรณ์ปรุงอาหารขึ้นมาแทน จนกลายเป็นชุมชนที่เรียกติดปากว่า "บ้านหม้อ" จะพบสิ่งปลูกสร้างอาคารได้จากหม้อดินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนจั่วของตลาดบ้านหม้อและตึกแถว[1]
ในปัจจุบันบ้านหม้อเป็นย่านร้านค้าเครื่องเพชร อัญมณี เครื่องประดับ ในระยะหลังเริ่มมีการขยายตลาดออกไป คือ ร้านรวงที่รวมตัวกันขายลำโพงและเครื่องเสียง[2]

 No comments:

Post a Comment