Friday, May 10, 2013

หลวงพ่อคูณ'ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

'หลวงพ่อคูณ'ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

แพทย์ระบุผลเพาะเชื้อพบ'หลวงพ่อคูณ'ติดเชื้อแบคทีเรียระบบทางเดินปัสสาวะ

 และที่ปอด คณะแพทย์เผยต้องให้ยาปฏิชีวนะครบ 14 วัน ก่อนประเมินอาการอีกครั้ง

               ผู้สื่อข่าวรายงานอาการอาพาธพระเทพวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ 
อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา ที่เข้ารักษาอาการอาพาธด้วยภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และหลอดลมอักเสบที่
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยคณะแพทย์ให้หลวงพ่อคูณพักรักษาอาการอาพาธที่ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ 9821 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 เป็นวันที่ 7 ตามที่ได้เสนอข่าวไปอย่างต่อเนื่องนั้น
               ล่าสุด 11 พ.ค.56 นายแพทย์พินิศจัย นาคพันธุ์ แพทย์ประจำตัวหลวงพ่อคูณ เปิดเผยว่า 
อาการหลวงพ่อคูณพบว่า
 อาการอาพาธดีขึ้นตามลำดับไม่มีไข้ จดจำลูกศิษย์ได้ดี สามารถลุกขึ้นนั่งจากเตียงผู้ป่วยได้แล้ว
 โดยคณะแพทย์ก็ได้กำชับกับลูกศิษย์ที่ดูแลหลวงพ่อคูณให้พยายามพาหลวงพ่อคูณเดินออกกำลังกายภาย
ในห้องพักผู้ป่วยเพื่อให้หลวงพ่อคูณได้ยืดกล้ามเนื้อแต่จะต้องไม่ใช้ระยะเวลาที่นาน เนื่องจากอาจจะทำให้หลว
งพ่อคูณเหนื่อยได้ แต่เสมหะยังคงมีมาก คณะแพทย์ยังคงต้องทำการดูดเสมหะออกทุกวัน ส่วนอาการอ่อนเพลีย
ยังแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน
               "ผลจากการตรวจเพาะเชื้ออย่างละเอียดพบว่า หลวงพ่อคูณติดเชื้อแบคทีเรียระบบทางเดินปัสสาวะ
 และติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอด ซึ่งทั้งสองจุดเป็นเชื้อตัวเดียวกัน โดยคณะแพทย์มั่นใจว่าแนวทางการรักษาขณะนี้
มาถูกทางแล้ว เนื่องจากสภาพร่างกายของหลวงพ่อคูณตอบสนองผลการรักษาเป็นอย่างดี อีกทั้ง คณะแพทย์ยัง
ต้องให้ยาปฎิชีวนะทางหลอดเลือดดำติดต่อกันจนครบ 14 วัน ก่อนจะประเมินอาการอีกครั้ง ทั้งนี้คณะแพทย์ได้
จัดให้เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เข้ามาทำการบีบนวดเพื่อคล้ายเส้นให้
แก่หลวงพ่อคูณ เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่หลวงพ่อคูณต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามช่วงนี้คณะแพทย์ยังไม่อนุญาตให้ใครเข้าเยี่ยมหลวงพ่อคูณโดยเด็ดขาด และยังคง
เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อไปอีก" นายแพทย์พินิศจัย กล่าว

ที่มาของเนื้อหา http://varitydd.com

No comments:

Post a Comment