Saturday, July 30, 2011

น้ำยาผสมสียาง

ถ้าเป็นสีสกรีนเสื้อเชื้อน้ำ หรือ สีสกรีนเสื้อ เมื้อสีเกิดการหนืด ง่ายๆๆ  ก็ผสมน้ำลงไปในสีสกรีน ดูว่า มันเลิกหนืดหรือยัง จากประสบการจริง ใช้ได้ จริง
            ในกรณีที่สีแห้ไวมาก ติดบล็อคสกรินไปไม่ถึงสิบตัว สีแห้งคาบล็คซะแล้ว นั้นอาจเกิดจากสีที่ เสื่อมคุณภาพแล้ว  ทางที่ดี ตอนซื้อสี ควรตรวจ สอบปีที่ผลิต วันเดือนปี ควรไม่เกิด หกเดือน นะเวลานั้น
      สี ที่ดี  ควรเป็นวุ้นเหมือน ขนมวุ้น  จะต้องไม่เป็นเม็ดในเนื้สี สกรีน

No comments:

Post a Comment