Wednesday, September 21, 2011

โหวต พระเอกสุดฮอต อรรคพันธ์ นะมาตร์ อันดับ1


พระเอกสุดฮิต

อรรคพันธ์ นะมาตร์

จากละครเรื่อง ทวิภพ บทประพันธ์ ทมยันตี จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 โดย นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10.0/10
1632063 โหวต

ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์

จากละครเรื่อง ในรอยรัก บทประพันธ์ วราภา จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 โดย ฉายฉันท์
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10.0/10
1542811 โหวต

ชนะพล สัตยา

จากละครเรื่อง เสือสั่งฟ้า บทประพันธ์ เพชรน้ำหนึ่ง จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง7 โดย ดาวเหนือ
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10.0/10
53767 โหวต

ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์

จากละครเรื่อง รอยมาร บทประพันธ์ พัดชา จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 โดย ผิน เกรียงไกรสกุล
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10.0/10
13144 โหวต

อธิชาติ ชุมนานนท์

จากละครเรื่อง รอยไหม บทประพันธ์ พงศกร จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 โดย ยิ่งยศ ปัญญา
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10.0/10
12561 โหวต

ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

จากละครเรื่อง กลรักลวงใจ บทประพันธ์ ณารา จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 โดย วิลักษณา
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
9.9/10
5302 โหวต

วีรภาพ สุภาพไพบูลย์

จากละครเรื่อง เส้นตายสลายโสด บทประพันธ์ ธงสวรรค์ จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 7 โดย ลายน้ำ
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
10.0/10
3712 โหวต

วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์

จากละครเรื่อง กลรักลวงใจ บทประพันธ์ ณารา จากบทละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 โดย วิลักษณา
 • Currently /5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
9.8/10
1189 โหวต

No comments:

Post a Comment