Saturday, September 10, 2011

เรื่องย่อ รอยใหม ตอน6 ละครช่อง3


ตอนที่ 6

เรรินกลับไปในอดีต เธอเห็นเหตุการณ์ตอนที่เจ้าหลวงกับพระชายาเรียกมณีรินเข้าไปถามสารทุกข์ สุขดิบ และมอบหมายให้บัวเงินเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำปรึกษากับมณีริน
“เป็นพระกรุณาพ่อเจ้า แม่เจ้าแต๊ๆเจ้า” มณีรินก้มกราบ
“บัวเงิน   ข้าฮู้ว่าทุกวันนี้งานของเจ้าก็นักหนาเต็มมืออยู่แล้ว ยังจะเพิ่มภาระหื้อเจ้าแหม” พระชายาหันมาทางบัวเงิน
อีเม้ยลุ้นให้เจ้านายปฏิเสธ แต่บัวเงินกลับปั้นยิ้มใสซื่อ “บัวเงินบ่กึ๊ดว่าเป็นภาระดอกเจ้า แม่เจ้างานการใดที่เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อเจ้าแม่เจ้าได้ บัวเงินก็ยินดีฮับใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้เจ้า เจ้านางน้อย บัวเงินก็ฮักเหมือนน้องสาวแต๊ๆของบัวเงิน มีอะหยังหื้อพี่ช่วยได้พี่ก็เต็มอ๊กเต็มใจ๋เน้อ เจ้านางน้อย” บัวเงินเอื้อมไปจับมือมณีรินทำท่ายินดีหนักหนา
อีเม้ยนั่งอึ้งค้างคาใจเป็นที่สุด มันจึงเอ่ยถามผู้เป็นนายเมื่อกลับมาถึงเรื่อง “หม่อมเจ้าขา จะไดหม่อมไปตกปากฮับคำแม่เจ้าเปิ้นจะไดหม่อมบ่ปฏิเสธเพราะจะปฏิเสธจริงๆ ก็มีวิธีถมเถไป เป็นพี่เลี้ยงมัน มันก็บ่ต่างจากไปเป็นขี้ข้ามันดอกเจ้าเม้ยขัดใจนักขนาด เม้ยบ่เข้าใจ๋ว่าจะไดหม่อมจึงยอมลดศักดิ์ศรีของหม่อมจะอี้”
“อีเม้ย จะไดมึงง่าวจะอี้ มึงบ่ฮู้กูแต๊ๆ ก๊า”
“เม้ยเกิดมาอาภัพแต๊ๆ”
“น้ำได้หนทาง ผีสางได้กำปาก กูจะแกล้งทำดีกับมันหื้อมันต๋ายใจ๋ สบช่องเมื่อใดกูจะเหยียบมันหื้อจมอยู่ใต้ฝ่าตีนกู มึงคอยผ่อดีๆ เน้ออีเม้ย” บัวเงินบอกแผนการ

No comments:

Post a Comment